Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie


     Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

       w Pruszkowie
ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków

 

tel.    22 758 72 16   - Kancelaria KP PSP
fax.   22 758 72 16 wew. 102


           22 758 62 52   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

fax.   22 759 84 25


        661 113 049    - OFICER PRASOWY KP PSP Pruszków
                                 (st. kpt. Karol Kroć)


  Numer Alarmowy:     998


  adres e-mail KP PSP : pruszkow@mazowsze.straz.pl     

  adres e-mail SKKP : skkp@straz.pruszkow.pl

 

  Spis telefonów wewnętrznych:  (nr wewn. do wybrania podczas zapowiedzi głosowej)

Komórka organizacyjna

Funkcjonariusze

Numer
tel. wewnętrznego

  

  Kierownictwo KP PSP

  

  

  Kancelaria - Sekretariat

  st. bryg. Dariusz Drzewiecki
   
(Komendant Powiatowy PSP)

  st. bryg. Sławomir Przybysz
  
(Z-ca Komendanta )

 

 

 

 

130

110

  Urszula Trojanowska,

  mgr Edyta Gutowska

  Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy  
                  i Organizacyjny

    st. kpt. Karol Kroć
   
(Naczelnik Wydziału) 

103

  mł. bryg. Adam Jokiel 

 
  st. ogn. Ewa Baśkiewicz

      (sprawy kadrowe)

   Maria Ślusarczyk

 103 
 

109

209

  Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

  bryg. Lesław Pawul
  
(Naczelnik Wydziału)

   mł. bryg. Tomasz Cybul
   (Z-ca Naczelnika) 

  Stanowisko kierowania 

113
 

 213 

100,200,108

  Wydział Logistyczno-Finansowy  

     st. kpt. Iwona Kończak
     
(Naczelnik Wydziału) 

131

  kpt. Monika Chorłowska
  asp. Dariusz Bruliński
  st. asp. Wiktor Tulej

231
104
129

   JRG PSP

            
  
(Dowódca JRG PSP)

   -

              
  
(Z-ca D-cy JRG PSP)

   st. kpt. Artur Wysiadecki

 

105 

 

 205 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:10855
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2018-02-19 10:01:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-02-19 10:00:22