Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Schemat organizacyjny Komendy Powiatowej PSP:

Schemat organ. KP PSP 2012.12.PNG

 

Regulamin organizacyjny KP PSP w Pruszkowie - [ pobierz plik ]

Aktualizacja załącznika do regulaminu z 10.12.2013r :  [ pobierz plik ]

 


Wykaz komórek organizacyjnych KP PSP
(z
 odnośnikami do szczegółowych zakresów zadań wynikających
     z regulaminu KP PSP:

 1. Wydział Logistyczno-finansowy
 

 2. Wydział Kontrolno-rozpoznawczy i organizacyjny
                   (w tym sprawy z zakresu kadr oraz obronności)
 

 3. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy 
                   (w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
                     oraz sprawy z zakresu łączności i teleinformatyki) 
 

 4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP , 
                     ( w tym Posterunek JRG w OSP Brwinów
                     
oraz sprawy BHP)