Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie


Szkolenia organizowane w 2014r. :
 

  1. Szkolenie uzupełniające                                 - kwiecień 2014r.       - zakończone

  2. Szkolenie podstawowe                                   - maj 2014r.                - zakończone

  3. Egzamin recertyfikujący z kwalifik. I pomocy  - 19 maj 2014            - zakończone

  4. Szkolenie z kwalifikowanej I pomocy       -    czerwiec 2014            - zakończone

  5. Szkolenie z ratownictwa technicznego       - wrzesień 2014           - zakończone

  6. Szkolenie kierowców-konserwatorów        - październik 2014       - zakończone

  7. Szkolenie dowódców OSP                            - listopad 2014             -  zakończone

  2014.10.28 - Rozpoczęcie naboru na

                        szkolenie dowódców OSP

                      W dniu 8 listopada rozpoczynamy szkolenie dowódców OSP.

           W związku z powyższym proszę o nadsyłanie zgłoszeń imiennych na w/w szkolenie. Szczegóły......

 


2014.09.05 - Rozpoczęcie naboru 
                            na szkolenie techniczne oraz kierowców-konserwatorów

          W dniu 20 września rozpoczynamy szkolenie z zakresu rat. technicznego, natomiast w dniu
11 października rozpoczniemy szkolenie kierowców-konserwatorów.

           W związku z powyższym proszę o nadsyłanie zgłoszeń imiennych na w/w szkolenia
 


2014.09.01 - Karty wyszkolenia członka OSP - przypomnienie

                      Proszę druhów Naczelników o dokończenie tematu kart wyszkolenia członka OSP.               
                   Wzór
karty wyszkolenia:  
[ Kliknij, aby pobrać kartę wyszkolenia członka OSP ]        

                       Kopia karty wyszkolenia powinna zostać w Jednostce OSP w celu dalszego jej uzupełaniania
                       Do tej pory zestaw kart  złożyły następujące OSP:

OSP Brwinów, OSP Młochów, OSP Dawidy i OSP Raszyn ..... 


2014.07.01 - Karty wyszkolenia członka OSP

                      W nawiązaniu do ustaleń z odprawy powiatowej z dnia 07 maja 2014r. proszę druhów o dostarczanie
                      rzetelnie wypełnionych i podpisanych (przez druhów) kart wyszkolenia członka OSP.

                       Wzór karty wyszkolenia druchowie otrzymali na odprawie.

                       Zamieszczam  [ wzór karty wyszkolenia członka OSP ]        

                       Kopia karty wyszkolenia powinna zostać w Jednostce OSP w celu dalszego jej uzupełaniania.

                       Kopię kart będzie można wykonać w KP PSP.


2014.05.28 - Składanie formularzy zgłoszeniowych na szkolenie KPP

                       ( kliknij, aby przejdź do podstrony szkolenia)


2014.05.15 - Nabór zgłoszeń do recertyfikacji (pilne)
                   oraz zgłoszeń na szkolenie podstawowe jednoetapowe druhów OSP

   Szanowni druhowie Naczelnicy, w nawiązaniu do odprawy z dnia 07 maja 2014r. proszę o:

 - pilne zgłaszanie druhów do egzaminu recertyfikującego - szczegóły na podstronie egzaminu
- zgłaszanie druhów do szkolenia podstawowego, które rozpocznie sie w dniu 24 maja (sobota)


2014.04.07 - Rozpoczęcie naboru na szkolenie uzupełniające

   Szanowni druhowie, w dniach 25, 26, 27 kwietnia przeprowadzimy szkolenie uzupełniające z zakresu BHP i sprzętu ochrony dróg oddechowych. W ramach szkolenia - tj. w dniu 27 kwietnia przeprowadzony będzie test w komorze dymowej w OS PSP Pionki.

   Szkolenie jest dedykowane dla druhów, którzy ukończyli szkolenie szeregowców wg programu z 1994r. (szkolenie podstawowe przed 2006r.)

   Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia ( pkt. 1)


Szanowne Druhny i Druhowie, podobnie jak w roku 2013, również w tym roku będziemy Was informować o planach i bieżącej realizacji szkoleń członków OSP zgodnie z Systemu szkolenia z 2006r.

PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW OSP W 2014r.

L.p.

Rodzaj szkolenia

Uczestnicy

Termin przeprowadzenia

 1.

Szkolenie uzupełniające

(podstawowe cz.II)

strażaków ratowników OSP

Druhowie posiadający badania lekarskie i  ubezpieczenie

oraz szkolenia wg kursów sprzed 2006r.

kwiecień

(komora dymowa 27.04.2014r)

 2.

Szkolenie podstawowe jednoetapowe

 dla strażaków ratowników OSP

Druhowie posiadający badania lekarskie i  ubezpieczenie

 

kwiecień – czerwiec

(komora dymowa – 28.06.2014r)

 3.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

Druhowie, posiadający szkolenie podstawowe lub ukończone szkol. uzupełniające

Wrzesień

 4.

Szkolenie specjalistyczne kierowców-konserwatorów sprzętu

Druhowie – kierowcy

po szkoleniu podstawowym

październik

 5.

Szkolenie dowódców OSP

Druhowie, którzy ukończyli szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, wykształcenie min. zawodowe

listopad

 6.

Szkolenie przygotowujące do recertyfikacji  uprawnień z zakresu kwalifikowanej I pomocy

 

(szkolenie poza systemem szkolenia OSP)

 

Druhowie posiadający szkolenie kpp

Termin w zależności od harmonogramu otrzymanego z KW PSP

W razie pytań lub propozycji proszę o kontakt mailowy na adres: l.pawul@straz.pruszkow.pl 

mł. bryg. Lesław Pawul

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:678
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2016-03-30 17:58:13
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2015-03-16 17:24:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-09-16 16:17:13