Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 Komenda Powiatowa
  Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszkowie

funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

 

-  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

    (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230 z późn. zm.);

 

-  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

     (DZ. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z późn. zm.);   

 

-  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia  8 kwietnia 1999 r.
   w sprawie określenia szczegółowych 
 zasad  organizacji  komendy wojewódzkiej i powiatowej
   Państwowej Straży Pożarnej
   (Dz. U. Nr 38, poz. 375 z późn. zm.);

 

regulaminu organizacyjnego KP PSP