Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie


SZKOLENIE PODSTAWOWE
STRAŻAKÓW - RATOWNIKÓW OSP
- 2017
(wg nowego systemu szkolenia członków OSP z 2015r.)
2017.06.27 - Informacja dot. zajęć szkoleniowych w dniach 30 czerwca i 01 lipca

W Piątek 30.06.2017r. zajęcia szkoleniowe od godz. 17:00 
                      "Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu
                                lub innym osobom znajdującym się na drodze"

W Sobotę 01.07.2017r. zajęcia szkoleniowe od godz. 9:00
                     " Pierwsza pomoc przedmedyczna"

                 (proszę o zabranie toreb PSP R1 przez OSP Piastów, Żółwin oraz Moszna)

Zmiany są podyktowane uzgodnieniami z WRD  Policji.


2017.06.16 - Informacja dot. szkolenia w dniu 17 czerwca

Informuję, że w dniu jutrzejszym zajęcia szkoleniowe odbywać się będą na terenie OSP Nadarzyn !!!
Więc wszyscy przyjeżdżają bezpośrednio do OSP Nadarzyn.

Ponadto proszę o zabranie przez druhów sprzętu hydraulicznego wraz z osprzętem.
Proponuję, aby do Nadarzyna przyjechały samochody (ze sprzętem hydraulicznym) z następujących OSP:
- OSP Młochów,
- OSP Piastów i
- OSP Żółwin.


2017.05.26 - Informacja dot. szkolenia w dniu 27 maja !!!

Informuję, że zgodnie z zapowiedzią zajęcia w dniu 27.05.2017r rozpoczną się od godz. 14:00

Sytuacja jest spowodowana udziałem JRG PSP Pruszków w ćwiczeniach na terenie Falent.


2017.05.19 - Informacje dot. szkolenia - weekend 20 - 21 maja 2017

W najbliższą sobotę zajęcia ze sprzętem typu pilarki i przecinarki.
   Dlatego proszę o zabranie na zajęcia szkoleniowe:

- po jednej pilarce łańcuchowej do drewna na każde 2-3 osoby (jeśli więcej osób z OSP to 2 pilarki)
- po jednej przecinarce tarczowej (z tarczami dodatkowymi do betonu oraz stali)

oraz zestawy narzędzi do obsługi w/w urządzeń (wymiana łańcucha, świecy, prowadnicy lub tarczy tnącej).

W niedzielę zajęcia z taktyki zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych,
w ramach tych zajęć będą wykorzystywane aparaty ochrony dróg oddechowych, dlatego
proszę zabrać na zajęcia aparaty ODO z maskami
(minimum 1 kpl na każde 2 osoby + sprzęt do dezynfekcji maski).

Z OSP Piastów - samochód GBA na godz. ok. 13:00 (do uzgodnienia z D-cą Zmiany JRG z wyprzedzeniem 30 minutowym)

Umundurowanie standardowo ( wykłady - koszarowe + buty sportowe, ćwiczenia - bojowe kompletne)
 


2017.05.11 - Wyjazd na komorę dymową w dniu 13 maja 2017!!!
                    (dla uczestników szkolenia podstawowego OSP
                       oraz dla osób przystępujących do "recertyfikacji" testu)

W sobotę 13 maja sprawdzian w  "komorze dymowej" - warunek przystąpienia - karta skierowania !!!

Rozpoczęcie o godz. 9:00 ( na terenie JRG Pionki - ul. Zakładowa 1 )
Transport:  zgodnie z ustaleniami telefonicznymi.

 Przygotowanie: 
   - dobra kondycja psychofizyczna
               ( proszę i nie spożywać napojów energetycznych, 
                   gdyż powodują podniesienie ciśnienia krwi i zwiększają tętno, a przed podejściem 
                    do zaliczenia jest ogólne badanie tych parametrów przez ratownika medycznego)

  - dokument tożsamości
  - ubranie bojowe - kompletne + obuwie sportowe 
                    + zabieramy aparaty powietrzne z maskami 
                     
    (minimum 2 szt. z jednostki, tak żeby zostało coś do pożaru) 
                                  
 maski będą myte na miejscu podobnie z ładowaniem butli

  - napoje chłodzące - uzupełnienie płynów po wysiłku.
  - koszulka lub suche ubranko na przebranie się po teście.

Przebieg zaliczenia

część I - ścieżka treningowa : 6 min biegu w ubraniu bojowym z nie podłączonym aparatem ODO,
                          rowerek, młot i wchodzenie po "nikończącej się drabinie (20 m)
część II - przejście roty ( 2 ratowników) przez zadymioną klatkę treningową z przeszkodami ( czas ok. 12 min)

Warunek zaliczenia - ukończenie poszczególnych "konkurencji"


Zakwalifikowani do testu w komorze dymowej w dniu 13 maja:

    Szkolenie podstawowe 2017 Recertyfikacja ODO 2017
L.p. Nazwa OSP Nazwisko i Imię Nazwisko i Imię
1 OSP Biskupice   Malkowska Ewelina
2 OSP Biskupice   Malkowski Dawid
3 OSP Biskupice   Matusiak Magdalena
4 OSP Brwinów Dąbrowski Jakub  
5 OSP Brwinów Purzeczka Dawid  
6 OSP Młochów Kamińska Edyta  
7 OSP Młochów Wycech Jacek  
8 OSP Moszna Badurek Piotr  
9 OSP Moszna   Kuleta Maciej
10 OSP Moszna   Siekierski Kazimierz
11 OSP Moszna Skiba Piotr  
12 OSP Moszna Tazbir Andrzej  
13 OSP Nadarzyn Nowak Patryk  
14 OSP Piastów Augustyniak Eryk  
15 OSP Piastów Dębiński Dawid  
16 OSP Piastów   Malinowski Tomasz
17 OSP Piastów Morel Marcin  
18 OSP Piastów   Pawlik Karol
19 OSP Piastów   Włostowski Adam
20 OSP Żółwin Bańko Michał  
21 OSP Żółwin Orlik Jakub  
22 OSP Żółwin Senkalski Igor  
23 OSP Żółwin Szymborski Adrian  
24 OSP Żółwin Wilczyński Paweł  
  Łącznie: 16 8

bryg. L. Pawul

 


2017.05.05 - info dot. komory dymowej w OS PSP Pionki.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie OS PSP Pionki : http://www.ospionki.pl/komora-dymowa

Każda osoba podchodząca do zaliczenia testu w komorze musi mieć ze sobą wypełnioną
KARTĘ SKIEROWANIA  (kliknij, aby pobrać):  -  " wersja doc "    lub  " werjsa pdf "


2017.05.05 - Informacje dot. zajęć szkoleniowych w dniu 06 maja

Na zajęcia sobotnie należy przywieźć ze sobą aparaty ochrony dróg oddechowych
(kompletne, z maskami)
.

Najlepiej 1 aparat / 1 osobę   ----  lub  ------ 1 aparat na 2 osoby.

Warunkami, tego aby z jednego aparatu mogły korzystać 2 osoby są:

    -  każdy dysponuje własną maską lub
    -  druhowie dysponują preparatem odkażająco-myjącym w spray-u lub w formie wilgotnych chusteczek 
         (z alkoholem) i po każdorazowym użyciu oczyszczają ( myją) maskę dla następnego użytkownika. 
 Ponadto proszę pamiętać o zaopatrzeniu się w jakieś napoje, gdyż ćwiczenia są dość męczące i będą wykonywane są w ubraniach bojowych.

Wymagane umundurowanie :
         - umundurowanie koszarowe + buty sportowe    -  zajęcia teoretyczne - sala wykładowa
         - specjalne kompletne (bojowe) - ćwiczenia.


2017.04.25 - Informacje dot. rozpoczęcia szkolenia podstawowego OSP

OBOWIĄZUJĄCE UMUNDUROWANIE:

- umundurowanie koszarowe + buty sportowe    -  zajęcia teoretyczne - sala wykładowa
                                                                                      (oraz na placu - musztra) 

umundurowanie specjalne - kompletne (bojowe) - zajęcia praktyczne.

     Komunikat:
           Jeśli druhowie mają jakieś gaśnice, którym upłynął termin legalizacji (lub niepotrzebne),

            proszę o przywiezienie na zajęcia szkoleniowe w dniu tj. 29.04.2017r

Przypominam druhom, że zgodnie z obowiązującymi zasadami, do egzaminu końcowego mogą zostać dopuszczeni uczestnicy,
którzy będą mieli 80 % obecności ze wszystkich zajęć szkoleniowych.

Karty skierowania członków OSP na szkolenie ( wypełnione i podpisane)
należy dostarczyć
najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia !!!

 


Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie podstawowe OSP.

Niżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane na szkolenie podstawowe OSP,
pod warunkiem spełniania poniższych wymagań.

L.p. Jednostka OSP Nazwisko i Imię
1 OSP Brwinów Dąbrowski Jakub
2 OSP Brwinów Purzeczka Dawid
3 OSP Młochów Kamińska Edyta
4 OSP Młochów Mróz Daniel
5 OSP Młochów Wycech Jacek
6 OSP Moszna Badurek Piotr
7 OSP Moszna Skiba Piotr
8 OSP Moszna Tazbir Andrzej
9 OSP Nadarzyn Głowacz Michał
10 OSP Nadarzyn Kołakowski Karol
11 OSP Nadarzyn Nowak Patryk
12 OSP Piastów Augustyniak Eryk
13 OSP Piastów Dębiński Dawid
14 OSP Piastów Morel Marcin
15 OSP Piastów Nowak Michał
16 OSP Raszyn Cichocki Michał
17 OSP Żółwin Bańko Michał
18 OSP Żółwin Barenets Volodymyr
19 OSP Żółwin Matusiak Patryk
20 OSP Żółwin Orlik Jakub
21 OSP Żółwin Sękalski Igor
22 OSP Żółwin Szymborski Adrian
23 OSP Żółwin Wilczyński Paweł

 


Wymagania dla uczestników :

  • wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
  • skierowanie wg. wzoru  [formularz skierowania na szkolenie - do pobrania ]
  • posiadania zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału
    w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;
  • posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • posiada wyposażenie w umundurowanie i sprzęt zgodny z dopuszczeniem do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;

 


Harmonogram szkolenia :

Nr. tematu

Tematy szkoleniowe

T

P

R

                 Sobota   29.04.2017r. od godz. 10:00

1.

Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej,
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności

2

-

2

2.

Służba wewnętrzna. Musztra

1

2

3

3.

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

2

2

4

                Niedziela   30.04.2017r. od godz. 10:00

4.

Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

2

3

5

17.

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

1

2

3

                Sobota   06.05.2017r. od godz. 10:00

7.

Ubrania ochronne

1

-

1

15.

Zadania strażaków w zastępie

1

-

1

9.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

2

4

6

                 Niedziela   07.05.2017r. od godz. 10:00

8.

Agregaty prądotwórcze i oddymiające

1

1

2

5.

Drabiny pożarnicze przenośne

1

2

3

                Sobota   13.05.2017r. od godz. 09:00

9.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych – komora dymowa

0

4

4

                Niedziela   14.05.2017r. od godz. 10:00

10.

Podstawy fizykochemii spalania

2

-

2

11.

Spalanie wybuchowe

2

-

2

12.

Pożar i jego rozwój

2

-

2

18.

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

1

2

3

                Sobota   20.05.2017r. od godz. 10:00

6.

Ratowniczy sprzęt mechaniczny 

2

6

8

                Niedziela   21.05.2017r. od godz. 10:00

16.

Podstawy organizacji akcji gaśniczej

1

-

1

19.

Formy działań gaśniczych

1

-

1

20.

Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

2

6

8

                Sobota   27.05.2017r. od godz. 10:00

22.

Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

2

4

6

21.

Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym

2

-

2

                Niedziela   28.05.2017r. od godz. 10:00

13.

Materiały niebezpieczne

1

-

1

14.

Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty

1

-

1

29.

Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

1

-

1

23.

Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny

1

-

1

27.

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

1

2

3

                Sobota   10.06.2017r. od godz. 10:00

24.

Budowa pojazdów samochodowych

2

-

2

25.

Ratownicze zestawy hydrauliczne

2

4

6

                Niedziela   11.06.2017r. od godz. 10:00

26.

Ratownicze zestawy pneumatyczne

2

4

6

30.

Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

2

-

2

31.

Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń

1

-

1

                Sobota 17.06.2017r. od godz. 10:00

28.

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

2

6

8

                 Niedziela   18.06.2017r. od godz. 10:00

35.

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

1

2

3

32.

Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

2

-

2

33.

Zjawisko powodzi

1

-

1

34.

Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi

3

-

3

                Sobota   01.07.2017r. od godz. 10:00

36.

Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom  ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze

1

3

4

37.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

4

6

            Niedziela   02.07.2017r. od godz. 10:00

38.

Egzamin

2

4

6

         
 

Łączny wymiar szkolenia to :
                                    126 godzin szkoleniowych

     

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:42
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2017-06-27 14:03:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-06-16 18:06:49