Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie


  Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie zwana dalej Komendą Powiatową, jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, która zgodnie z ustawą jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar administracyjny powiatu pruszkowskiego (w woj. mazowieckim) zajmujący powierzchnię 246,3 km 2, w skład którego wchodzi 6 Gmin:

-  Gmina Brwinów,
-  Gmina Nadarzyn,
-  Gmina Michałowice,
-  Gmina Raszyn,
-   Miasto Piastów,
-   oraz Miasto Pruszków.

  Wg opracowania GUS z 19 lipca 2017r. (na dzień 01.01.2017r) - na terenie Powiatu
zamieszkuje 161,645 tys. osób, przez co w rankingu powiatów, od wielu lat, 
jest najgęściej zaludnionym powiatem w Polsce (obecnie 656 os/km2).
[ źródło: opracowanie na stronie www GUS

Siedziba Komendy Powiatowej znajduje się w Pruszkowie przy ul. Staszica 4.

   W skład Komendy Powiatowej wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP oraz filia JRG  (posterunek) z siedzibą
w strażnicy OSP Brwinów, w składzie 1 roty ( 2 strażaków )

   Mapka zabezpieczenia operacyjnego powiatu pruszkowskiego 2018r :

Mapa zabezp. operacyjnego powiatu 2018.jpg

Mapkę wykonał: kpt. Marek Laska

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:8833
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2018-02-19 09:56:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-02-19 09:56:29