Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

  Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie zwana dalej Komendą Powiatową, jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, która zgodnie z ustawą jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar administracyjny powiatu pruszkowskiego (w woj. mazowieckim) zajmujący powierzchnię 246,3 km 2, w skład którego wchodzi 6 Gmin:

-  Gmina Brwinów,
-  Gmina Nadarzyn,
-  Gmina Michałowice,
-  Gmina Raszyn,
-   Miasto Piastów,
-   oraz Miasto Pruszków.

  Wg danych GUS z dnia 02.11.2016r. - na terenie Powiatu zamieszkuje 160,776 tys. osób. 
i w rankingu powiatów, od wielu lat, jest najgęściej zaludnionym powiatem w Polsce (obecnie 653 os/km2).
[ źródło: opracowanie na stronie www GUS

Siedziba Komendy Powiatowej znajduje się w Pruszkowie przy ul. Staszica 4.

   W skład Komendy Powiatowej wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP oraz filia JRG  (posterunek) z siedzibą
w strażnicy OSP Brwinów, w składzie 1 roty ( 2 strażaków )  na zmianie i 1 strażak w systemie 8-godzinnym.

   Mapka zabezpieczenia operacyjnego powiatu pruszkowskiego 2016r :

Mapa powiatu - 2016

Mapkę wykonał: kpt. Marek Laska