Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie informuje, iż

od dnia 09.10.2013r. nr alarmowy "112" dla obszaru powiatu

jest obsługiwany przez CPR w Radomiu (Centrum Powiadamiania Ratunkowego).

    


 

 Nr „112” to numer alarmowy równolegle działający z trzema dotychczas funkcjonującymi numerami alarmowymi
  tj. 997 - Policja;
      998 - Straż Pożarna;
      999 - Pogotowie Ratunkowe (Państwowe Ratownictwo Medyczne)

    Ponieważ w dalszym ciągu funkcjonować będą dotychczasowe numery alarmowe, 
numer „112”
powinien być  wykorzystywany w sytuacjach,
gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze numerów  997,  998, bądź 999.

     Numer 112 to przede wszystkim numer alarmowy dla cudzoziemców, którzy nie znają nr 997,998 i 999

     Nr 112  jest numerem bezpłatnym.

    Ze względu na to, że system 112 łączy trzy najważniejsze służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, oraz na to, że ma służyć właściwej i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj zagrożenia ( lub zagrożeń ), centrum zgłoszeniowe wyposażone jest w rejestrator rozmów. Rejestrator służy do gromadzenia informacji oraz identyfikacji złośliwych i fałszywych zgłoszeń (co wiąże się z późniejszą odpowiedzialnością karną osób podejmujących takie działania ).

  

    Dodatkowe informacje dot. nr alarmowego 112:

   - http://www.112.gov.pl/

  - http://www.straz.pl/home/uwaga-112