KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Wymagania organizacyjno-techniczne

dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych
systemu sygnalizacji pożarowej

z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie

 


 

1.  Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP nr 1/2013 - [pobierz]
      w sprawie wprowadzenia do stosowania w/w wymagań

2.  Załącznik nr 1 do Zarządzenia - [pobierz]                                                                                                                             wymagania (dot. tzw. "monitoringu pożarowego")  

      Dodatkowe załączniki do Wymagań:

  •  Załącznik nr 1 do wymagań - karta charakterystyki obiektu monitorowanego - [pobierz]
  •  Załącznik nr 2 do wymagań - protokół z testu systemu transmisji alarmów pożarowych - [pobierz]

3. Zgłoszenie obiektu do moniotorowania (wniosek) -  [pobierz]

4. Wyciąg z wymagań dla Abonenta - [pobierz]

5. Formularz wyjaśnienia alarmu pożarowego, który okazał się fałszywy - [pobierz]
           


W związku z wejściem w życie art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) informujemy, że bieg terminów w postępowaniach przed tutejszym organem nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Zgodnie z art. 15 zzs ust. 11 powyższej ustawy zaprzestanie czynności przez tutejszy organ, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.


W razie pytań prosimy o kontakt:

mł. bryg Karol Kroć - tel. (22) 758 72 16 - wew. 103

 

Liczba odsłon:5760
Treść wprowadził(a): D. S., 2020-04-08 08:54:15
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2013-10-02 14:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-03 23:04:11