Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE


Wymagania organizacyjno-techniczne

dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych
systemu sygnalizacji pożarowej

z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie

 


 

1.   Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP nr 1/2013,
           w sprawie wprowadzenia do stosowania w/w wymagań

       [ Kliknij, aby pobrać treść Zarządzenia nr 1/2013 ]

 

2.   Załącznik nr 1 do Zarządzenia - wymagania (dot. tzw. "monitoringu pożarowego" )

       [Kliknij, aby pobrać treść załącznika nr 1 do zarządzenia nr 1/2013 ]

         

     Dodatkowe załączniki do Wymagań:

 

 3. Zgłoszenie obiektu do moniotorowania (wniosek) -  [Kliknij na łącze, aby pobrać]


 4. Wyciąg z wymagań dla Abonenta [ kliknij, aby pobrać wyciąg ]

 

 5. Formularz wyjaśnienia alarmu pożarowego, który okazał się fałszywy 
          (wypełnia przedstawiciel z obiektu monitorowanego) 

 


W razie pytań prosimy o kontakt:

- mł. bryg. Lesław Pawul - tel. 22 758 7216 wew. 113 

- kpt. Karol Kroć - tel. 22 758 72 16 - wew. 103

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2938
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2013-12-02 11:08:07
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2013-10-02 14:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-12-02 11:07:58