Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE


     Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

       w Pruszkowie
ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków

 

tel.    22 758 72 16   - Kancelaria KP PSP
fax.   22 758 72 16 wew. 102


           22 758 62 52   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

fax.   22 759 84 25


        661 113 049    - OFICER PRASOWY KP PSP Pruszków
                                 (st. kpt. Karol Kroć)


  Numer Alarmowy:     998


  adres e-mail KP PSP : pruszkow@mazowsze.straz.pl     

  adres e-mail SKKP : skkp@straz.pruszkow.pl
 

  Spis telefonów wewnętrznych:  (nr wewn. do wybrania podczas zapowiedzi głosowej)

Komórka organizacyjna

Funkcjonariusze

Numer wewn. 
do
22 758 7216
22 758 6252

  

  Kierownictwo KP PSP

   

  Kancelaria - Sekretariat

  st. bryg. Dariusz Drzewiecki
   
(Komendant Powiatowy PSP)

  st. bryg. Sławomir Przybysz
  
(Z-ca Komendanta )

 

 

 

 

130

110

  Urszula Trojanowska,

  mgr Edyta Gutowska

  Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy  
                  i Organizacyjny

    st. kpt. Karol Kroć
   
(Naczelnik Wydziału) 

103

  mł. bryg. Adam Jokiel 

 
  st. ogn. Ewa Baśkiewicz

      (sprawy kadrowe)

   Maria Ślusarczyk

 103 
 

109

209

  Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

  bryg. Lesław Pawul
  
(Naczelnik Wydziału)

 
   (Z-ca Naczelnika) 

  Stanowisko kierowania 

113
 

 213 


100,200,108

  Wydział Logistyczno-Finansowy  

     mł. bryg. Iwona Kończak
     
(Naczelnik Wydziału) 

131

  kpt. Monika Chorłowska
  asp. Dariusz Bruliński
  sekc. Michał Składanowski

231
104
129

   JRG PSP

            
  
(Dowódca JRG PSP)

   st. kpt. Artur Wysiadecki

              
  
(Z-ca D-cy JRG PSP)

  mł. kpt. Łukasz Komar

 

105 

 

 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:11022
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2019-03-08 10:50:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-08-03 10:54:52