KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

     Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

         w Pruszkowie

ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
NIP: 534-20-25-997

tel.    (22) 758 72 16   - Kancelaria KP PSP 

fax.   (22) 758 72 16 wew. 102


tel.     (22) 758 62 52   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

fax.   (22) 759 84 25


tel.    661 113 049    -   Oficer Prasowy KP PSP Pruszków
                                     (mł. bryg. Karol Kroć)


  Numer Alarmowy: 998


 mail e-mail KP PSP:  pruszkow@mazowsze.straz.pl     

 mail e-mail SKKP:  skkp@straz.pruszkow.pl
 

  Spis telefonów wewnętrznych:  (nr wewn. do wybrania podczas zapowiedzi głosowej)

Komórka organizacyjna

Funkcjonariusze

Numer wewn. 
do
(22) 758 72 16
(22) 758 62 52

    Kierownictwo KP PSP

 

   

    Kancelaria - Sekretariat

  bryg. Lesław Pawul
 
(p.o. Komendanta Powiatowego PSP)

  st. bryg. Sławomir Przybysz
  
(Z-ca Komendanta )

 

 

 

 

130

110

  Urszula Trojanowska

  Edyta Gutowska

  Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy  
 i Organizacyjny

  mł. bryg. Karol Kroć
 
(Naczelnik Wydziału) 

103

  mł. bryg. Adam Jokiel 

 
  st. ogn. Ewa Baśkiewicz

  (sprawy kadrowe)

  Maria Ślusarczyk

 103 
 

109

209

    Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

  st. kpt. Sebastian Dudziński
  
(p.o. Naczelnika Wydziału)

  

 

  Stanowisko kierowania 

113
 

 


100, 200, 108

    Wydział Logistyczno-Finansowy  

  mł. bryg. Iwona Kończak
 
(Naczelnik Wydziału) 

131

  kpt. Monika Waśkiewicz

  asp. Dariusz Bruliński

  sekc. Michał Składanowski

231

104

129

JRG PSP

   st. kpt. Artur Wysiadecki    
  
(Dowódca JRG PSP)

  

 
   kpt. Łukasz Komar          
  
(Z-ca D-cy JRG PSP)

105 

 

 

 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odsłon:14610
Treść wprowadził(a): D. S., 2020-05-29 14:14:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-04 23:43:37