KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Schemat organizacyjny Komendy Powiatowej PSP:

Schemat organ. KP PSP 2012.12.PNG

 

Regulamin organizacyjny KP PSP w Pruszkowie - [ pobierz plik ]

Aktualizacja załącznika do regulaminu z 10.12.2013r :  [ pobierz plik ]

 


Wykaz komórek organizacyjnych KP PSP: 
(z
 odnośnikami do szczegółowych zakresów zadań wynikających z regulaminu KP PSP)

 1. Wydział Logistyczno - Finansowy 
 

 2. Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy i Organizacyjny
                   (w tym sprawy z zakresu kadr oraz obronności)
 

 3. Wydział Operacyjno - Szkoleniowy 
                   (w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
                    oraz sprawy z zakresu łączności i teleinformatyki) 
 

 4. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP 
                    (w tym Posterunek JRG w OSP Brwinów
                   
oraz sprawy BHP) 

Liczba odsłon:23766
Treść wprowadził(a): D. S., 2020-03-03 20:29:50
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2013-04-04 17:11:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-03 20:29:26