KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Epuap.png

PUAP to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.


ePUAP stwarza obywatelom szybszy i bardziej dogodny kontakt z urzędami. Jest pomostem do świata administracji, oferując zestaw elementarnych usług, umożliwiających instytucjom publicznym tworzenie i udostępnianie usług publicznych za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Platforma ePUAP i oferowany za jej pośrednictwem dostęp do usług publicznych w postaci elektronicznej, w jednym punkcie, to duża oszczędność czasu oraz zwiększenie produktywności, zapewnienie elastyczności dostępu do danej instytucji, automatyzacja usług publicznych, możliwość wstępnej weryfikacji błędów, dostęp do usług publicznych w Internecie w jednym miejscu.
 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).

 Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie  formularza oraz dołączenie do niego wymaganych załączników na stronie ePUAP.


Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu –  wymaga założenia i posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie  ePUAP oraz wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu
na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

(założenie darmowego  konta ePUAP) 


Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym profilem zaufanym  posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS,  TXT,  BMP, JPG, PDF.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dostępne formularze wniosków:

- pismo ogólne do urzędu

- skargi, wnioski, zapytania do urzędu


Uwagi !!!

1. Wszelkie dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

2. ePUAP współpracuje z większością dostępnych przeglądarek internetowych, natomiast oficjalnie wspieranymi przeglądarkami są:
             Microsoft Internet Explorer w wersji: 7, 8 oraz Mozilla Firefox w wersji: 3.6, 4.0

 

 

 

 

Liczba odsłon:6490
Treść wprowadził(a): D. S., 2020-03-03 23:10:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-07-04 09:28:46