KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Szkolenia członków OSP w roku  2015r. :

 1.  Szkolenie do RECERTYFIKACJI z zakresu kpp  - kwiecień 2015r.          - zakończone

 2.  Szkolenie podstawowe członków OSP                  - kwiecień 2015r.          - zakończon

 3.  Test w komorze dymowej w OSz PSP                  - 31 maja 2015r.             - zakończone 

 4. Szkolenie techniczne członków OSP         - październik 2015r.       - zakończone

 5. Szkolenie kierowców członków OSP         - październik 2015r.        - odwołane !!!

 6. Szkolenie dowódców OSP                             - listopad 2015r.            - zakończone

 7. Szkolenie naczelników OSP                         - 04 grudzień 2015r.       - zakończone

 2015.11.26 - Nabór kandydatów na szkolenie Naczelników OSP

   Do 30.11.2015r.do godz. 9:00  trwa nabór na szkolenie naczelników.

   Proszę o zgłaszanie kandydatów w formie wypełnionej karty zgłoszenia.
   Szczegóły na podstronie szkolenia ( aktywny link - punkt. 7 powyżej)

Opublikował: mł.bryg. L.Pawul


2015.11.22 - zmiany dot. szkolenia dowódców oraz naczelników

1. Informuję, że zmianie uległ harmonogram szkolenia dowódców ( po uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia
     w dniu 21.11.2015r.), a zmiana polega na tym, że nie będzie wolnego weekend-u 28-29 listopada,
      a egzamin końcowy odbędzie się w dniu 05 Grudnia 2015r.

2. Planowane szkolenie Naczelników ostatecznie odbędzie się w dniach 4, 5 i 6 Grudnia
               w KP PSP Piaseczno (ul. Staszica 19 w Piasecznie).

     Rozpoczęcie zajęć szkoleniowych - godz. 12:00 dnia 4 Grudnia.

 


2015.11.13 - informacje dot. szkoleń dowódczych.

Informuję, iż z uwagi na odwołanie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP, zgodnie z harmonogramem zaplanowanych szkoleń na 2015r., przystępujemy do realizacji szkolenia dowódców OSP.
Szkolenie dowódców realizowane będzie w dniach: 21, 22 listopad oraz 5, 6, i 12 grudnia.

Przy wyznaczaniu kandydatów proszę zwrócić uwagę na wymogi:
- posiadania ukończonego szkolenia technicznego
- posiadania 3 letniego stażu jako ratownik (po szkoleniu podstawowym),
- oraz posiadania wykszstałcenia ogólnego -minimum zawodowego.

Proszę również, aby na szkolenie kierować osoby z predyspozycjami do kierowania zespołem ludzi.

Uwaga:
Ponadto z uzyskanych informacji z Ośrodka Szkoleniowego KW PSP w Warszawie, w dniach 27, 28 i 29 listopada planowane jest przeprowadzenie w KP PSP Pruszków, szkolenia Naczelników OSP
( w szkoleniu wezmą udział równiż druhowie z innych powiatów).
Na chwilę obecną nie dysponuję innymi informacjami, dlatego proszę o zgłaszanie drogą mailową kandydatów na szkolenie Naczelników.

Warunkami udziału w szkoleniu naczelników jest posiadanie:
- ukończonego szkolenia dowódców,
- oraz wykształcenia średniego !!!


2015.11.12 - Odwołanie szkolenia kierowców- konserwatorów OSP

Informuję, iż z uwagi na zbyt niską liczbę kandydatów na szkolenie kierowców-kosnerwatorów OSP, którego rozpoczęcie miało nastąpić w dniu 14 listopada, szkolenie zostało odwołane.

Info: mł.bryg. Lesław Pawul


2015.10.07 - Rozpoczęcie szkolenia technicznego OSP

W dniu 10.10.2015r. o godz. 10:00 rozpoczynamy szkolenie techniczne.

Proszę na pierwsze zajęcia przygotować wymaganą dokumentację.

 


2015.09.14 - Przesunięcie terminu realizacji szkolenia technicznego

Szanowni Druhowie, ze względu na zaostrzenie akcji protestacyjnej strażackich organizacji związkowych i poparciu akcji przez wszystkich strażaków JRG PSP, konieczne jest przełożenie szkolenia techniczego z września na październik.

Planowany termin realizacji to 10, 11, 17, 18 października


2015.04.08 - Rozpoczęcie szkolenia podstawowego strażaka-ratownika OSP

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego w dniu 11 kwietnia (sobota) o godz. 10:00 !!!

Proszę o przygotowanie dokumentacji dla druhów skierowanych na szkolenie
zgodnie z informacjami zamieszczonymi na podstronie szkolenia.


 2015.03.24 - Informacja dot. najbliższego szkolenia.

   W dniu 29 marca 2015r. o godz. 8:00 w siedzibie KP PSP odbędzie się szkolenie przygotowujące do egzaminu sprawdzającego z zakresu kwalifikowanej I pomocy.

Szkolenie będzie prowadził koordynator wojewódzki rat. medycznego PSP.
Zapraszam wszystkich, którzy w kwietniu przystępują do recertyfikacji.
 


2015.03.23 - Informacja dot. rozpoczęcia szkolenia podstawowego

   Informuję, iż rozpoczęcie szkolenia podstawowego nastąpi w dniu 11 kwietnia (sobota)
   Szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany na podstronie szkolenia .... niebawem.

Proszę druhów Naczelników o przysyłanie drogą mailową imiennych list kandydatów do szkolenia (w celu zebrania grupy szkoleniowej)

 


Szanowne Druhny i Druhowie, podobnie jak w roku 2014, tak również w tym, będziemy Was informować o planach i bieżącej realizacji szkoleń członków OSP zgodnie z Systemu szkolenia z 2006r.

PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW OSP W 2015r.

L.p.

Rodzaj szkolenia

Uczestnicy

Termin przeprowadzenia

 1.

Szkolenie podstawowe jednoetapowe

 dla strażaków ratowników OSP

Druhowie posiadający badania lekarskie i  ubezpieczenie

kwiecień – czerwiec

(komora dymowa – 25.04.2015r)

 2.

Szkolenie przygotowujące
do recertyfikacji  uprawnień z zakresu kwalifikowanej I pomocy

(szkolenie poza systemem szkolenia OSP)

Druhowie posiadający szkolenie z zakresu kpp

Zaplanowany termin recertyfikacji:

16 kwiecień 2015

 

 3.

Recertyfikacjazaliczenia testu w komorze dymowej (Pionki)

Druhowie, którym upłynął 5 letni okres od ostatniego zaliczenia komory dymowej

 Komora dymowa 

  31.05.2015r.

 4.

Szkolenie z zakresu
ratownictwa technicznego
dla strażaków ratowników OSP

Druhowie, posiadający szkolenie podstawowe lub ukończone szkol. uzupełniające

 wrzesień

 5.

Szkolenie specjalistyczne kierowców-konserwatorów sprzętu OSP

Druhowie – kierowcy
po szkoleniu podstawowym

 październik

 6.

Szkolenie dowódców OSP

Druhowie, którzy ukończyli szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, wykształcenie min. zawodowe

  listopad

   Ponadto, będziemy się starać, aby zorganizować szkolenie z zakresu ratownictwa p.powodziowego dla druhów z OSP należących do WOO oraz z OSP wytypowanych do realizacji ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym ( ustalenia poza w/w planem).

W razie pytań lub propozycji proszę o kontakt mailowy na adres: l.pawul@straz.pruszkow.pl 

mł. bryg. Lesław Pawul

Liczba odsłon:1239
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2016-03-30 18:02:07
Treść wytworzył(a): L.Pawul, 2016-03-30 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-03-30 18:01:09