KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

SZKOLENIA ARCHIWALNE  -  2014 r.

SZKOLENIA ARCHIWALNE  -  2015 r.

   MATERIAŁY SZKOLENIOWE :

1. Do szkolenia podstawowego OSP - 2016

2. Do szkolenia technicznego OSP

3. Do szkolenia dowódców OSPSzkolenia członków OSP - 2016 r. :

 1.  Szkolenie do RECERTYFIKACJI z zakresu kpp          - luty 2016r.          - zakończone

 2.  Szkolenie PODSTAWOWE członków OSP                  - kwiecień 2016r.     - zakończone

 3.  Recertyfikacja testu w komorze dymowej                   - 24 maja 2016r.       - zakończone

 4. Szkolenie z zakresu rat. technicznego OSP           - październik 2016   - zakończone

 5. Szkolenie kierowców-konserwatorów OSP           - 29 paździenik 2016r.    - zakończone2016.11.14 - Warsztaty ratownicze/ szkolenie

W sobotę 19.11.2016 o godzinie 9:00 na terenie OSP Nadarzyn odbędą się warsztaty z ratownictwa drogowego i medycznego.

Część techniczna:  09:00 – 13:30
Część medyczna: 13:30 – 15:00

Warsztaty przeznaczone są dla dowódców lub osób z ukończonym szkoleniem technicznym
 - po 3 osoby - z OSP: Brwinów, Nadarzyn, Piastów,  Raszyn,
- oraz po 2 osoby - z pozostałych

Jednakże z tych osób, w ćwiczeniach praktycznych 1 osoba z każdej OSP będzie tylko obserwatorem.

Obowiązuje kompletne umundurowanie specjalne.

Zgłoszenia druhów proszę przesyłać mailowo (adres KP PSP: pruszkow@mazowsze.straz.pl ) do 16.11.2016r.

osoba do kontaktu – kpt. Artur Wysiadecki - Z-ca D-cy JRG PSP.

PS. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych prosimy o przyjazd małymi samochodami (nie bojowymi).

 


2016.10.31 - Szkolenie kierowców OSP z zakresu odpowiedzialności prawnej.

  Informuję, że w dniu 05.11.2016r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej KP PSP Pruszków
odbędzie się   szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów pożarniczych,
z zakresu odpowiedzialności prawnej kierowców, przy poruszaniu się pojazdami po drogach publicznych.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych oraz proszę o przysłanie informacji,
                                                            ile osób planuje udział w tym szkoleniu ( l.pawul@straz.pruszkow.pl )

Zajęcia będzie prowadził Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pruszkowie.

/mł.bryg. L.Pawul


2016.10.25 - Szkolenie kierowców konserwatorów OSP

Informuję, że od dnia 29.10.2016r. rozpoczynamy szkolenie techniczne OSP wg informacji przesłanych Naczelnikom,
w zeszłym tygodniu, drogą mailową.

   Szczegóły ..... na podstronie www szkolenia (link powyżej).

   Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi na w/w stronie, zwłaszcza w kwestiach formalnych dla osób przyjętych na szkolenie oraz programu szkolenia.


2016.09.27 - Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego OSP

   Informuję, że od dnia 01.10.2016r. rozpoczynamy szkolenie techniczne OSP wg informacji przesłanych Naczelnikom, w zeszłym tygodniu, drogą mailową.

   Szczegóły ..... na podstronie www szkolenia (link powyżej).

   Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi na w/w stronie, zwłaszcza w kwestiach formalnych, osób przyjętych na szkoleni oraz programu szkolenia.


2016.09.07 - Szkolenie z zakresu współpracy Straży Pożarnej
                   z ekipami Pogotowia Gazowego przy zagrożeniu od gazu ziemnego.

   Informuję, że w dniach 13, 14 oraz 15 września o godz. 09:00 w siedzibie KP PSP Pruszków odbędzie się szkolenie dot. zagrożenia od gazu ziemnego.

  Czas szkolenia to ok. 3 godzin

  Szkolenie dedykowane dla członków OSP pełniących funkcje dowódców (w tym Naczelnicy), jak również dla wszystkich chętnych (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym i potwierdzeniu z mojej strony)

/mł. bryg. Lesław Pawul


2016.07.02 - Termin poprawkowy egzaminu
                        ze szkolenia podstawowego OSP

   Informuję, że w dniu 09.07.2016r. o godz. 10:00 (sobota) zostanie przeprowadzony
egzamin poprawkowy ze szkolenia podstawowego OSP


2016.06.24 - Egzamin końcowy w dniu 26.06.2016 - informacje

Na egzaminie ze szkolenia podstawowego potrzebne będą:

 - długopisy i głowa na karku,
- kompletne ubranie bojowe + buty sportowe ( na czas części teoretycznej),
- aparaty powietrzne (ochrony dróg oddechowych ) -
            i inne akcesoria, tak jak na zajęciach z aparatów powietrznych


2016.05.23 - Wyjazd na komorę dymową !!!

We Wtorek  tj. 24 maja sprawdzian recertyfikacyjny w  "komorze dymowej", dla osób zgłoszonych (dla których Naczelnik wypełnił kartę skierowania)

Rozpoczęcie zaliczenia godz. 9:00 ( na terenie JRG Pionki - ul. Zakładowa 1 )
Transport:  zgodnie z ustaleniami telefonicznymi.

 Przygotowanie: 
   - dobra kondycja psychofizyczna
               ( proszę i nie spożywać napojów energetycznych, 
                   gdyż powodują podniesienie ciśnienia krwi i zwiększają tętno, a przed podejściem 
                    do zaliczenia jest ogólne badanie tych parametrów przez lekarza)

  - dokument tożsamości
  - ubranie bojowe - kompletne + obuwie sportowe 
                    + zabieramy aparaty powietrzne z maskami 
                     
    (minimum 2 szt. z jednostki, tak żeby zostało coś do pożaru) 
                                  
 maski będą myte na miejscu podobnie z ładowaniem butli

  - napoje chłodzące - uzupełnienie płynów po wysiłku.
  - koszulka lub suche ubranko na przebranie się po teście.

Przebieg zaliczenia

część I - ścieżka treningowa : 5 min biegu w ubraniu bojowym z nie podłączonym aparatem ODO,
                          rowerek, młot i wchodzenie po "nikończącej się drabinie ( 20 m)
część II - przejście roty ( 2 ratowników) przez zadymioną klatkę treningową z przeszkodami ( czas ok. 12 min)

Warunek zaliczenia - ukończenie poszczególnych "konkurencji"


2016.05.05 - Nabór zgłoszeń na "recertyfikację testu" w komorze dymowej

Zgodnie z planem szkoleń w dniu 24 maja mamy wyjazd na test sprawdzający w komorze dymowej.

Proszę naczelników o weryfikację danych przesłanych w dniu dzisiejszym na skrzynki mail-owe
i czekam na zgłoszenia dogą mail-ową.
Wzór formularza zgłoszeniowego przesłany został również mailowo.

W celu przypomnienia zasad pracy w aparatach ODO (jeśli będą chętni) przewidujemy szkolenie odświeżające w dniu 20 maja (piątek) o godz. 17:00.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny (mł.bryg. L.Pawul)


2016.03.29 - Nabór kandydatów na szkolenie PODSTAWOWE OSP

   Zgodnie z informacjami przekazanymi na odprawie zarządu powiatowego ruszamy ze szkoleniem podstawowym.

  Szczegóły na podstronie tego szkolenia.


Szanowne Druhny i Druhowie, podobnie jak w roku 2015, tak również w tym, będziemy Was informować o planach i bieżącej realizacji szkoleń członków OSP zgodnie z nowym System Szkolenia Członków OSP z 2015r.

PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW OSP W 2016r.

L.p.

Rodzaj szkolenia

Uczestnicy

Termin przeprowadzenia

 1.

Szkolenie podstawowe

 dla strażaków ratowników OSP

Druhowie posiadający badania lekarskie i  ubezpieczenie

kwiecień
-czerwiec

(komora dymowa – 17.04.2016r)

 2.

Szkolenie przygotowujące
do recertyfikacji  uprawnień z zakresu kwalifikowanej I pomocy

(szkolenie poza systemem szkolenia OSP)

Druhowie posiadający szkolenie z zakresu kpp

Zaplanowany termin recertyfikacji:

22.02. 2016

 

 3.

Recertyfikacja 
testu w komorze dymowej (Pionki)

Druhowie, którym upłynął 5 letni okres od ostatniego zaliczenia komory dymowej

 Komora dymowa 

  24.05.2016r.
       (wtorek)

 4.

Szkolenie z zakresu
ratownictwa technicznego

dla strażaków ratowników OSP

Druhowie, posiadający szkolenie podstawowe lub ukończone szkol. uzupełniające

czerwiec lub wrzesień

 5.

Szkolenie specjalistyczne kierowców-konserwatorów sprzętu OSP

Druhowie – kierowcy
po szkoleniu podstawowym

 wrzesień

 6.

Szkolenie dowódców OSP

Druhowie, którzy ukończyli szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, wykształcenie min. zawodowe

  październik lub listopad

   Ponadto, będziemy się starać, aby zorganizować szkolenie z zakresu ratownictwa p.powodziowego dla druhów z OSP należących do WOO oraz z OSP wytypowanych do realizacji ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym ( ustalenia poza w/w planem).

W razie pytań lub propozycji proszę o kontakt mailowy na adres: l.pawul@straz.pruszkow.pl 

mł. bryg. Lesław Pawul

Liczba odsłon:935
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2017-03-15 15:15:25
Treść wytworzył(a): L.Pawul, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-15 15:14:20