KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIESzkolenia członków OSP - 2017 r. :

 1.  Szkolenie Dowódców OSP                      - marzec 2017          - zakończone

 2. Recertyfikacja z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy               - zakończone

 3. Szkolenie podstawowe członków OSP      - kwiecień 2017       - zakończone

 4. Recertyfikacja testu w komorze dymowej - 30 maja 2017        - zakończone

 2017.05.19 - informacje dla Naczelników dot. najbliższych szkoleń

1. Na zajęcia szkoleniowe 20-21 maja - druhowie mają ze sobą zabrać piły łańcuchowe oraz przecinarki
       (szczegóły na stornie szkolenia podstawowego)

2. Przypominam, że 30 maja - jest recertyfikacja komory dymowej

/bryg. L.Pawul


2017.05.11 - info dot. komory dymowej w OS PSP Pionki (13.05.2017r) c.d.

Recertyfikacja testu w komorze dymowej w dniu 13.05.2017r. odbędzie się razem z druhami,
którzy komorę dymową zaliczają w ramach szkolenia podstawowego strażaków OSP.

Do jutra (tj. 12 maja) oczekuję na dostarczenie wypełnionych kart skierowania
na test w komorze dymowej !!!

Dodatkowe szczegóły dot. recertyfikacji  testu w komorze dymowej 
                                                                  - na podstronie szkolenia podstawowego.
bryg. L. Pawul


2017.05.05 - info dot. komory dymowej w OS PSP Pionki (13.05.2017r)

Jest możliwość, aby kilkanaście osób, które nie maja możliwości przystąpić do "recertyfikacji komory dymowej" w dniu 30 maja,
przystąpiło do testu wraz z druhami będącymi na szkoleniu podstawowym OSP w dniu 13 maja.

Warunkiem udziału jest przesłanie informacji/zgłoszenia imiennego na adres: l.pawul@straz.pruszkow.pl
oraz przygotowanie KARTY SKIEROWANIA (do pobrania poniżej).

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie OS PSP Pionki : http://www.ospionki.pl/komora-dymowa

Każda osoba podchodząca do zaliczenia testu w komorze musi mieć ze sobą wypełnioną
KARTĘ SKIEROWANIA  (kliknij, aby pobrać):  -  " wersja doc "    lub  " werjsa pdf ".


2017.04.25 - Nabór na szkolenie podstawowe członków OSP

Trwa nabór na szkolenie podstawowe członków OSP.

Szkolenie rozpoczyna się 29.04.2017r. o godz. 10:00.

Naczelników proszę o zapoznanie się z informacjami na podstronie szkolenia (pkt. 3 powyżej)


2017.04.22 - Egzamin sprawdzający z KPP (recertyfikacja).

Dziękuję druhom za udział w egzaminie sprawdzającym, zwłaszcza tym, którzy włożyli dużo silnej woli, aby przybyć na egzamin :-)

Gratuluję wszystkim, którzy zdali.

/mł.bryg. L.Pawul


RECERTYFIKACJ KPP - część teoretyczna.
Część teoretyczna recertyfikacji - to test złożony z 30 pytań.

Pytania dostępne są na stronie: Centrum Egzaminów Medycznych www.cem.edu.pl
w zakładce "INNE /kwalifkowana pierwsza pomoc"

Link bezpośredni do testów: 
https://www.cem.edu.pl/aktualnosci/Pytania%20KPP%20-%202016%20.pdf


2017.03.24 - Zaktualizowany został poniższy harmonogram !!!

UWAGA: Druhowie, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do recertyfikacji
                 KPP, proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (z mł.bryg. L.Pawul w celu
                 potwierdzenia  czy szkolenie będzie w danym dniu realizowane, gdyż ...
                 Aby szkolenie, było realizowane
musi się zgłosić minimum 10 osób !!!

                 Druhowie na szkolenie przywożą własny zestaw PSP R1 !!! (w tym deska i szyny).

Informacja o najbliższych ważnych terminach szkoleniowych:

 • 25.03.2017 (sobota) - godz. 10:00 - rozpoczęcie szkolenia Dowódców OSP,
 • 30.03.2017 (czwartek) - godz. 08:00 - wykład Wojewódzkiego Koorydnatora rat. medycznego PSP,
                                                                        w ramach przygotowań do recertyfikacji z KPP,
 • 31.03.2017 (piątek) - od godz. 17:00 - wykład i praktyka - przygotowanie do recertyfikacji KPP
                                                            - koordynator powiatowy PSP (mł. kpt. Wilczak)
 • 09.04.2017 (niedziela) od godz. 10:00 - zajęcia praktyczne - przygotowanie do recertyfikacji KPP
                                                           
  - koordynator powiatowy PSP (mł. kpt. Wilczak)
 • 12.04.2017 (środa) - od godz. 17:00 - zajęcia praktyczne - przygotowanie do recertyfikacji KPP
                                                           
  - koordynator powiatowy PSP (mł. kpt. Wilczak)
  21.04.2017 (piątek) - od godz. 16:00 - zajęcia praktyczne - przygotowanie do recertyfikacji KPP
                                                           
  - koordynator powiatowy PSP (mł. kpt. Wilczak
 • 22.04.2017 (sobota) - godz. 09:00 - Egzamin / Recertyfikacja uprawnień z KPP,
 • 13.05.2017 (sobota) - godz. 09:00 - test w komorze dymowej  I termin - Pionki
 • 30.05.2017 (wtorek) - godz. 09:00 - test w komorze dymowej II termin - Pionki (recertyfikacja).

2017.03.15 - Nabór uczestników na szkolenie Dowódców OSP

   Zgodnie z informacjami przekazanymi na odprawie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Młochowie, rozpoczynamy rok szkoleniowy 2017.

  Szczegóły dot. szkolenia dowódców ........


PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW OSP W 2017r.

 

L.p

Rodzaj szkolenia

Uczestnicy

Termin przeprowadzenia

1

Szkolenie dowódców OSP

Druhowie, którzy ukończyli szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, wykształcenie min. zawodowe

Marzec-kwiecień

2

Szkolenie podstawowe jednoetapowe OSP

Druhowie posiadający badania lekarskie i  ubezpieczenie

Kwiecień – Lipiec

(komora dymowa – 13.05.2017r)

3

Szkolenie przygotowujące do recertyfikacji  uprawnień z zakresu kwalifikowanej I pomocy
(szkolenie poza systemem szkolenia OSP)

Druhowie posiadający przeszkolenie z zakresu kpp

Egzamin sprawdzający dnia:
22.04.2017
(od godz. 9:00)

4

Recertyfikacja zaliczenia testu w komorze dymowej (Pionki)

Druhowie, którym upłynął 5 letni okres od ostatniego zaliczenia komory dymowej

Test sprawdzającyc w Komorze dymowej
dnia:
30.05.2017r.

5

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

Druhowie, posiadający szkolenie podstawowe lub ukończone szkol. uzupełniające

Wrzesień- październik

6

Szkolenie specjalistyczne kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Druhowie – kierowcy

po szkoleniu podstawowym

Październik - listopad

 

W razie pytań lub propozycji proszę o kontakt mailowy na adres: l.pawul@straz.pruszkow.pl 

mł. bryg. Lesław Pawul

Liczba odsłon:1357
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2018-02-19 09:17:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-02-19 09:16:50