KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

SZKOLENIE PODSTAWOWE
STRAŻAKÓW - RATOWNIKÓW OSP
-
2019
(wg nowego systemu szkolenia członków OSP z 2015r.)
 

2019.06.19 - Informacja dot. egzaminu poprawkowego

Informujemy, iż egzamin poprawkowy dla druhów nieobecnych i którym nie powiodło się w pierwszym terminie

odbędzie się o godz. 16:00 w dniu 26.06.2019r

 


2019.06.14 - Informacja dot. szkolenia w dniu 15 czerwca 2019

Proszę, aby w dniu jutrzejszym na zajęcia szkoleniowe ( z I pomocy) przynieść ze sobą:

      - przeterminowane materiały opatrunkowe (bandarze, gazy, chusty itp)

      - kask motocyklisty (chociaż ze 2 szt.)

      - maseczki do sztucznego oddychania

Osoby, które maja ukończone szkolenie z zakresu KPP (kwalifikowanej I pomocy)
będą miały zaliczone zajęcia po przesłaniu skanu lub dostarczeniu kopii zaświadczenia.

 


2019.05.31 - Informacja dot. szkolenia w dniu 01 czerwca 2019

Informuję, że w dniu jutrzejszym zajęcia szkoleniowe odbywać się będą:

cz.1. - teoria - na terenie KP PSP Pruszków, od godz. 10:00

cz.2. - praktyka na terenie OSP Nadarzyn.
 

Więc najpierw wszyscy przyjeżdżają do KP PSP Pruszków

Ponadto proszę o zabranie przez druhów sprzętu hydraulicznego (zestaw dwunarzędziowy lub tzw. kombi)
wraz z dodatkowym osprzętem (nożyce, rozpieracz ramieniowy, kolumnowe, wsporniki, łańcuchy, osłony )
Proponuję, aby do Nadarzyna na 12:00 (na ile to możliwe) podjechały samochody (ze sprzętem hydraulicznym) z następujących OSP
:
1. OSP Raszyn/ OSP Dawidy
2. OSP Brwinów
3. OSP Nadarzyn (na miejscu)

 


2019.05.10 - Wyjazd na komorę dymową w dniu 12 maja 2019 !!!
                    (dla uczestników szkolenia podstawowego OSP
                       oraz dla osób przystępujących do "recertyfikacji" testu)

W niedzielę 12 maja sprawdzian w  "komorze dymowej" - warunek przystąpienia - karta skierowania !!!

Rozpoczęcie o godz. 9:00 ( na terenie JRG Pionki - ul. Zakładowa 1 )
Transport:  zgodnie z ustaleniami

 Przygotowanie: 
   - dobra kondycja psychofizyczna
               ( proszę i nie spożywać napojów energetycznych, 
                   gdyż powodują podniesienie ciśnienia krwi i zwiększają tętno, a przed podejściem 
                    do zaliczenia jest ogólne badanie tych parametrów przez ratownika medycznego)

  - dokument tożsamości
 
ubranie bojowe - kompletne + obuwie sportowe 
                    + zabieramy aparaty powietrzne z maskami 
                         (minimum 2 szt. z jednostki,
                                  
 maski mogą być myte na miejscu, podobnie z ładowaniem butli)

  - napoje chłodzące - uzupełnienie płynów po wysiłku.
  - koszulka lub suche ubranko na przebranie się po teście.

Przebieg zaliczenia

część I - ścieżka treningowa : 6 min biegu w ubraniu bojowym z nie podłączonym aparatem ODO,
                          rowerek, młot i wchodzenie po "nikończącej się drabinie (20 m)
część II - przejście roty ( 2 ratowników) przez zadymioną klatkę treningową z przeszkodami ( czas ok. 12 min)

Warunek zaliczenia - ukończenie poszczególnych "konkurencji"

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie OS PSP Pionki : http://www.ospionki.pl/komora-dymowa

Każda osoba podchodząca do zaliczenia testu w komorze musi mieć ze sobą wypełnioną kartę skierowania

 


2019.04.26 - Informacje dot. szkolenia w sobotę 27 i 28 kwietnia 2019

W najbliższą sobotę zajęcia ze sprzętem typu pilarki i przecinarki.
   Dlatego proszę o zabranie na zajęcia szkoleniowe:

- po jednej pilarce łańcuchowej do drewna na każde 2-3 osoby (jeśli więcej osób z OSP to 2 pilarki)
- po jednej przecinarce tarczowej z każdej OSP (z tarczami dodatkowymi do betonu oraz do stali)

oraz zestawy narzędzi do obsługi w/w urządzeń (wymiana łańcucha, świecy, prowadnicy lub tarczy tnącej).

Umundurowanie standardowo ( wykłady - koszarowe + buty sportowe, ćwiczenia - bojowe kompletne)
 

W najbliższą niedzielę...

Na zajęcia należy przywieźć ze sobą aparaty ochrony dróg oddechowych 
(kompletne, z maskami)
.

Najlepiej 1 aparat / 1 osobę   lub  1 aparat na 2 osoby.

Warunkami, tego aby z jednego aparatu mogły korzystać 2 osoby są:

    -  każdy dysponuje własną maską lub
    -  druhowie dysponują preparatem odkażająco-myjącym w spray-u lub w formie wilgotnych chusteczek 
         (z alkoholem) i po każdorazowym użyciu oczyszczają (myją) maskę dla następnego użytkownika. 
 Ponadto proszę pamiętać o zaopatrzeniu się w jakieś napoje (woda mineralna),
gdyż może być ciepło, a ćwiczenia są dość męczące i będą wykonywane są w ubraniach bojowych.

Wymagane umundurowanie :
         - umundurowanie koszarowe + buty sportowe    -  zajęcia teoretyczne - sala wykładowa
         - ubranie specjalne "bojowe" - kompletne (ubranie + hełm, rękawie, buty) - ćwiczenia.

 


2019.04.12 - Info dot. szkolenia w dniu 14.04.2019

Realizowany będzie temat "Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze" - sąd prośba:

  Jeśli druhowie mają jakieś gaśnice, którym upłynął termin legalizacji (lub niepotrzebne),
            proszę o przywiezienie na zajęcia szkoleniowe w dniu jutrzejszym tj. 06.04.2019r

Mogą być przydatne przy prezentacji gaszenia pożaru cieczy palnej
(mam nadzieję, że uda się to zorganizować i przećwiczyć skuteczność działania gaśnic i prądów rozproszonych).

 


2019.04.10 - modyfikacja planu szkolenia

Informuję, że uległ zmianie plan szkolenia w dniach 14, 27 i 28 kwietnia oraz 11 maja.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

 


2019.04.05 - Informacje dot. rozpoczęcia szkolenia podstawowego OSP

 

OBOWIĄZUJĄCE UMUNDUROWANIE:

- umundurowanie koszarowe + buty sportowe   -- >>  zajęcia teoretyczne - sala wykładowa

umundurowanie specjalne - kompletne (bojowe) - zajęcia praktyczne.

     Komunikat:
           Jeśli druhowie mają jakieś gaśnice, którym upłynął termin legalizacji (lub niepotrzebne),

            proszę o przywiezienie na zajęcia szkoleniowe w dniu jutrzejszym tj. 06.04.2019r

Przypominam druhom, że zgodnie z obowiązującymi zasadami, do egzaminu końcowego mogą zostać dopuszczeni uczestnicy,
którzy będą mieli 80 % obecności z zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

Karty skierowania członków OSP na szkolenie ( wypełnione i podpisane)
należy dostarczyć
najpóźniej do piątku 05.04.2019r. !!!


Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie podstawowe OSP.

Lista został wysłana drogą mailową na skrzynki kontaktowe Jednostek OSP.

Łącznie na szkolenie zostało zgłoszonych 17 druhów.

 


Wymagania dla uczestników :

  • wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
  • zgłoszenie na szkolenie przez Jednostkę OSP wg. ustalonego wzoru
          (wzór przesłano drogą mail-ową do każdej OSP)
  • posiadanie zaświadczenia lekarskiego orzekającego zdolność do bezpośredniego udziału
    w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;
  •  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • podpisanie zgody oraz klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych
  • posiadanie umundurowanie i sprzętu ochrony osobistej zgodnego z dopuszczeniem do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;

Ostatnie 3 wymagania są w formie oświadczenia przedstawiciela OSP (na karcie zgłoszenia).


 

Plan szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP
06.04.2019 – 16.06.2019

Uwaga: Tematy zakreślone na kolor żółty są obligatoryjne do zaliczenia szkolenia.

Nr. tematu

Tematy szkoleniowe

T

P

R

                Sobota   06.04.2019r. od godz. 10:00

1.

Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej,
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności

2

-

2

7.

Ubrania ochronne

1

-

1

3.

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

2

2

4

15.

Zadania strażaków w zastępie

1

-

1

                Niedziela   07.04.2019r. od godz. 10:00

4.

Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

2

3

5

17.

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

1

2

3

                Sobota   13.04.2019r. od godz. 10:00

10.

Podstawy fizykochemii spalania

2

-

2

11.

Spalanie wybuchowe

2

-

2

12.

Pożar i jego rozwój

2

-

2

16.

Podstawy organizacji akcji gaśniczej

1

-

1

19.

Formy działań gaśniczych

1

-

1

                 Niedziela   14.04.2019r. od godz. 10:00

18.

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

1

2

3

5.

Drabiny pożarnicze przenośne

1

2

3

8.

Agregaty prądotwórcze i oddymiające

1

1

2

            Sobota   27.04.2019r. od godz. 10:00

6.

Ratowniczy sprzęt mechaniczny 

2

6

8

            Niedziela   28.04.2019r. od godz. 10:00

2.

Służba wewnętrzna. Musztra.

1

2

3

9.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

2

4

6

            Sobota   11.05.2019r. od godz. 10:00

20.

Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

2

6

8

            Niedziela   12.05.2019r. od godz. 09:00

9.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych komora dymowa

0

4

4

            Sobota   18.05.2019r. od godz. 10:00

22.

Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

2

4

6

21.

Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym

2

-

2

                Niedziela   19.05.2019r. od godz. 10:00

13.

Materiały niebezpieczne

1

-

1

14.

Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty

1

-

1

29.

Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

1

-

1

23.

Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny

1

-

1

27.

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

1

2

3

            Sobota   25.05.2019r. od godz. 10:00

24.

Budowa pojazdów samochodowych

2

-

2

25.

Ratownicze zestawy hydrauliczne

2

4

6

                Niedziela   26.05.2019r. od godz. 10:00

26.

Ratownicze zestawy pneumatyczne

2

4

6

30.

Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

2

-

2

31.

Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń

1

-

1

                Sobota   01.06.2019r. od godz. 10:00

28.

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

2

6

8

                 Niedziela   02.06.2019r. od godz. 10:00

35.

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

1

2

3

32.

Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

2

-

2

33.

Zjawisko powodzi

1

-

1

34.

Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi

3

-

3

                Sobota   15.06.2019r. od godz. 10:00

36.

Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom  ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze

1

3

4

37.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

4

6

               Niedziela   16.06.2019r. od godz. 10:00

38.

Egzamin

2

4

6

 

Opracowanie: bryg. Lesław Pawul

Liczba odsłon:1572
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2019-06-20 10:12:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-06-14 20:52:09