KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Wydruk z serwisu BIP, dn.

2020.08.14 - uroczysta zbiórka z okazji powołania nowego
                   Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie

W dniu 13.08.2020 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie bryg. Lesława Pawula.
Wręczenie aktu powołania odbyło się siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

(https://www.straz.pl/aktualnosci/powolania-na-kierownicze-stanowiska-w-garnizonie-mazowieckim-sierpien )

 

Z tej okazji w dniu 14.08.2020 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie odbyła się uroczysta zbiórka, której forma w związku z panującą epidemią koronawirusa dostosowana została do obowiązujących zasad sanitarnych.

W uroczystości uczestniczyli:

  • Starosta Pruszkowski – Pan Krzysztof Rymuza
  • Komendant Powiatowy PSP w Pruszkowie – bryg. Lesław Pawul
  • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Jacek Gromek
  • Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie – Pan Waldemar Pielat
  • strażacy i pracownicy korpusu służby cywilnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Podczas uroczystości odczytano akt powołania bryg. Lesława Pawula na stanowisko  Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie. Odbyło się również uroczyste przywitanie się Komendanta Powiatowego PSP ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie. Przybyli goście oraz strażacy i pracownicy Komendy złożyli nowo powołanemu Komendantowi gratulacje i życzenia oraz wręczyli okolicznościowe upominki.

2020.08.14 - powołanie KP PSP z_1 bip.jpg

Więcej zdjęć z fotorelacji ....


bryg. Lesław Pawul – przebieg służby

Służę w PSP rozpoczął w 1996r. jako student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W 2000r. podjął służbę w JRG PSP nr 2 w Legnicy. W 2001r. rozpoczął pełnienie służby w Komendzie Powiatowej PSP w Pruszkowie w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, gdzie przez 19 lat, jako kierownik sekcji, a później naczelnik wydziału, był odpowiedzialny m. in. za funkcjonowanie Stanowska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, łączność, utrzymanie teleinformatyczne KP PSP, planowanie operacyjnego, szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również współpracę z Jednostkami OSP w zakresie ich wyposażenia w sprzęt oraz obsługi dofinansowań. Na przestrzeni tych lat wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach powiatowych, poziomu wojewódzkiego (zespoły łączności) oraz międzywojewódzkiego (jako oceniający ćwiczenia z zakresu łączności). W 2010r był uczestnikiem misji zagranicznej na terenie Federacji Rosyjskiej, związanej z pomocą przy gaszeniu rozległych pożarów lasu.

Od 01 lutego 2020r. oddelegowany do pełnienia służby w Wydziale Operacyjnym KW PSP w Warszawie. Od 01.03.2020r pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP,  a od 01.04.2020r. mianowany na Naczelnika Wydziału.

Od 29.05.2020 pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie.