KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

   Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie zwana dalej Komendą Powiatową, jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, która zgodnie z ustawą jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

  Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar administracyjny powiatu pruszkowskiego (w woj. mazowieckim) zajmujący powierzchnię 246,3 km 2w skład którego wchodzi 6 Gmin:

-  Gmina Brwinów,
-  Gmina Nadarzyn,
-  Gmina Michałowice,
-  Gmina Raszyn,
-   Miasto Piastów,
-   oraz Miasto Pruszków.

   Wg opracowania GUS z 2019 r. na terenie Powiatu zamieszkuje 165 039 osób, przez co w rankingu powiatów, od wielu lat, jest najgęściej zaludnionym powiatem w Polsce (obecnie 670 os/km2)[źródło: GUS

Siedziba Komendy Powiatowej znajduje się w Pruszkowie przy ul. Staszica 4.

   W skład Komendy Powiatowej wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP oraz filia JRG  (posterunek) z siedzibą w strażnicy OSP Brwinów, w składzie 1 roty (2 strażaków)

Mapa zabezpieczenia powiatu - 2019 BIP.jpg

Liczba odsłon:13943
Treść wprowadził(a): D. S., 2020-03-02 20:10:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-02 20:09:51