KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Wydruk z serwisu BIP, dn.

WYDARZENIA ARCHIWALNE:

ROK 2019 ROK 2018 ROK 2017


WYDARZENIA BIEŻĄCE : 

2020.07.06 - BITWA O WOZY 2020 - II tura

Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy. Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA.

O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Plakat - Bitwa o Wozy 2020 II Tura

Do pobrania:  wytyczne MSWiA - II tura bitwa o wozy

Więcej informacji...... (strona www KW PSP w Warszawie)

 


2020.07.03 - Wyniki bitwy o wozy

Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców, gmina Michałowice uzyskała najwyższą frekwencję w I turze wyborów prezydenckich
w woj. mazowieckim - 81,2%,  co oznacza  wygranie akcji  Bitwa o wozy na Mazowszu. 

Samochód otrzyma jednostka, OSP Nowa Wieś. 

2020.07.03 - promesa dla Gminy Michałowice.jpg

Źródło: strona www Gminy Michałowice

Więcej informacji o wynikach I tury: ...

 


2020.06.22 - BITWA O WOZY 2020

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą.
Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.
Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich.

Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem.
Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

Źródło:
- Komenda Główna PSP -  https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Bitwa-o-wozy/idn:37797

- MSWiA - https://www.gov.pl/web/mswia/bitwa-o-wozy--mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-
                                                                     dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej

 


28 maja 2020 r.:

28 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczystość zdania i objęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie.

Podczas uroczystości miało miejsce pożegnanie ze służbą wieloletniego komendanta st. bryg. Dariusza Drzewieckiego, który z dniem 28 maja 2020 roku przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Dotychczasowego komendanta zastąpi bryg. Lesław Pawul, któremu z dniem 29 maja 2020 roku Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie.


UWAGA:

W związku z uchyleniem art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), informujemy, że od dnia 23 maja 2020 r. terminy w postępowaniach przed tutejszym organem rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej.


Dzień Strażaka 2020 r.: 

4 maja 2020 roku o godzinie 7:00 w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie, przy ulicy Floriańskiej 3,  zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Strażaka 2020. Z uwagi na stan epidemii w Polsce uroczystości zostaną zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą uczestników. W Mszy Świętej mazowieckich strażaków reprezentuje kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz druhowie z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego. 

Diecezja Warszawsko-Praska umożliwi strażakom PSP oraz druhom OSP śledzenie transmisji z nabożeństwa za pomocą portalu YouTube, którą można odnaleźć pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=W8os-9kfm78&feature=youtu.be


28 kwietnia 2020 r.:

Na wniosek Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie złożonego do wojewody mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2020 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie rozstawili namiot pneumatyczny udostępniony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wierzbicy (pow. radomski) przed budynkiem szpitala.

Namiot będzie pełnił funkcję polowej izby przyjęć. Działania pruszkowskich strażaków polegają na doraźnym nadzorze i obsłudze namiotu w zakresie ogrzewania i oświetlenia.

Jest to trzeci namiot pneumatyczny pełniący funkcje przyszpitalnej izby przyjęć na terenie powiatu pruszkowskiego. Pozostałe namioty będące wyposażeniem Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie znajdują się na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.


UWAGA:

W związku z wejściem w życie art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) informujemy, że bieg terminów w postępowaniach przed tutejszym organem nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Zgodnie z art. 15 zzs ust. 11 powyższej ustawy zaprzestanie czynności przez tutejszy organ, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.


KORONAWIRUS:

> Czym jest koronawirus? 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

> Jak często występują objawy? 

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

> Kto jest najbardziej narażony? 

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

> Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? 

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku, której szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Więcej informacji ...

[żródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie]


FUNDACJA "SOLIDARNI"

Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.

Więcej informacji ...

 


Coroczna akcja informacyjna - "NIE dla CZADU"

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta ryzyko zatruć tlenkiem węgla .

Apelujemy o nie zaklejanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach oraz o prawidłowe utrzymanie urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych (czyli kontrolę przez osoby uprawnione w osobie kominiarza lub pracownika gazowni).

Bądź świadomy, że największe zagrożenie stwarzają:

1. Urządzenia grzewcze spalinowe 
         (np. przepływowe piece gazowe) z otwartą komorą spalania, które do spalania gazu pobierają
         powietrze (a dokładnie tlen zawarty w powietrzu) z pomieszczeń, w których są zainstalowane.

2. Niedrożne przewody kominowe (spalinowe lub wentylacyjne).

Pamiętaj !!!

Największym błędem, jaki można popełnić to zaklejenie lub zasłonięcie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, gdzie pracują urządzenia grzewcze spalinowe.

Szczegółowe informacje:

- na stronie BIP KP PSP w Pruszkowie
na stronie KG PSP- aktualności oraz  na stronie KG PSP - porady

oraz materiały filmowe:

Film radomskich strażaków pt." Cichy zabójca" [ jak dochodzi do zatrucia czadem]