KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Sieć Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego:

 Sieć Jednostek OSP.jpg 

Wykaz Jednostek OSP:

  Lp  

Gmina

 Siedziba OSP 

 Kategoria OSP 

  KSRG   

            adresy                     

Strona internetowa

1

 

 

 

Raszyn

 

Raszyn

S-3

tak

ul. Sportowa 1a,
05-090 Raszyn 

 www.ospraszyn.pl

2

Falenty

S-1

tak

ul. Hrabska 10
05-090 Raszyn

 

3

Dawidy

S-2

tak

Dawidy 45
02-800 Warszawa

 

4

 

 

 

Brinów

 

Brwinów

S-3

tak

ul. Pszczelińska 3
05-840 Brwinów

 www.straz.brwinow.com 

5

Biskupice

S-2

tak

OSP Biskupice
05-840 Brwinów

 

6

Żółwin

S-3

tak

ul. Nadarzyńska 25
05-807 Podkowa leśna

 

7

Moszna

S-1

nie

05-840 Moszna

 

8

 

m. Piastów

Piastów

S-3

tak

ul. Warszawska 24
05-820 Piastów

 www.osppiastow.pl 

9

 

 

Nadarzyn

 

Nadarzyn

S-3

tak

ul. Warszawska 15
05-830 Nadarzyn

 www.osp.nadarzyn.pl

10

Młochów

S-2

tak

ul. Mazowiecka
05-831 Młochów

 

11

   Michałowice 

Nowa Wieś

S-2

tak

ul. Główna 2
05-806 Komorów

 www.ospnw.pl

 

  Aktualnie ze wszystkich jednostek OSP tylko 1 OSP nie jest włączona

do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego – OSP Moszna.

 

 Lokalizacja Jednostek Ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu:

    Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy :

  •  wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę,
  • starosta , który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego,
  • wojewoda , który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.

      Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

      Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:

  • powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu ,
  • wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa,
  • centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

System funkcjonuje w dwóch stanach:

  • stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu , polegającym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i środki powiatu i gmin,
  • wykonywaniu działań ratowniczych wymagających użycia sił i środków spoza powiatu , wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju)

       Na poziomie powiatowym KSRG tworzą następujące podmioty systemu:

- Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie

- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych  mające siedzibę na obszarze   powiatu, włączne do "systemu"

- Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego

Szczegółowe zasady organizacji KSRG określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. Nr 46 poz.239 z 2011r.) 

Liczba odsłon:12229
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2013-02-03 02:41:55
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2011-05-18 10:10:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-02-03 02:26:17