KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Skargi i wnioski:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszkowie

Adres: ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
Tel. (22) 758 72 16
e-mail: kancelaria@straz.pruszkow.pl

Godziny pracy:  07:30 - 15:30 
 

Przyjmowanie interesantów przez Komendanta Powiatowego PSP:

Komendant Powiatowy PSP w Pruszkowie lub Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmuje
interesantów sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań jeden raz w tygodniu,
[poniedziałek  w godz. 1530 - 1700],
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP
tel. (22) 758 7216
).

 Ważne:
Skargi/ wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska
oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Załatwianie spraw:

Prosimy o wybranie zagadnienia, aby uzyskać więcej informacji !!! 

Spis spraw: 

1. Udzielenie informacji.

2. Wydanie zaświadczenia o pożarze/ interwencji Straży Pożarnej.

3. Oddanie obietku budowl. w użytkowanie - wymogi formalne.

4. Wydanie opinii. 

   


Liczba odsłon:7555
Treść wprowadził(a): D. S., 2020-04-08 08:58:35
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2011-05-18 10:21:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-02 11:25:39