KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

 

Udostępnianie informacji

 

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej, będącej w posiadaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie  następuje w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, jak również poprzez wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym (tablica ogłoszeń przy sekretariacie KP PSP) w siedzibie Komendy Powiatowej.

Zakres informacji jaki Komenda Powiatowa PSP, może udostępnić określa Ustawa z dnia 6 września 2001 (z późniejszymi zmianami) o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198)

 

Informacje nieudostępnione

Nie mogą być udostępnione materiały i dokumentacja  - opracowywane w komórkach organizacyjnych KP PSP w Pruszkowie zawierające informacje niejawne, mogące wpłynąć niekorzystnie na działalność KP PSP oraz zawierające dane osobowe. Komenda Powiatowa ma obowiązek chronić takie informacje przed  nieprawnym ujawnieniem.

Zasady ochrony i udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 11 poz.95 z późniejszymi zmianami ), a ochronę danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Dostęp do informacji niejawnych mogą uzyskać osoby posiadające aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego i posiadające aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez pełnomocnika.

 

Informacje ogólne

Istotne zmiany ustawy o ochronie informacji niejawnej wprowadzono ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnej oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 85 poz. 727 z 16.05.2005r.).

 

 

 

Liczba odsłon:2309
Treść wprowadził(a): D. S., 2020-04-08 08:59:54
Treść wytworzył(a): Dyżurny Operacyjny Powiatu, 2011-07-01 14:43:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-07-12 14:35:41