KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Wydruk z serwisu BIP, dn.

RAZEM BEZPIECZNIEJ

KP PSP w Pruszkowie od kilku lat włącza się w działania związane z realizacją rządowego programu "Razem Bezpieczniej" podejmując działania informacyjno-prewencyjne związane z bezpieczeństwem pożarowym w:

- miejscu zamieszkania,

- szkołach,

- miejscach letniego i zimowego wypoczynku,

- oraz w innych obiektach.

Działania te prowadzone są najczęściej w ramach ogólnokrajowych akcji pod nazwą:

- Bezpieczne Ferie,

- Bezpieczne Wakacje,

- Nie dla Czadu,

- Bezpieczny Senior,

- NIe dla wypalania traw,

oraz w ramach róznych działań związanych m. in. z:

- obsługą wycieczek szkolnych i przedszkolnych odwiedzających tutejszą komendę i jednostkę ratowniczo- gaśniczą,

- organizowaniem pokazów sprzętu i pojazdów pożarniczych,

- propagowaniem zasad bezpieczeństwa pożarowego na stronach internetowych,

- bieżącą współpracą z samorządami i instytucjami oraz lokalnymi mediami: radiem, prasą i TV.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz tutaj: http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/portal/rb/