KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Kampania z cyklu „Zapnij pasy. Włącz myślenie”

zwraca uwagę na pasażerów podróżujących na tylnym siedzeniu samochodu.

 

Kampania „Zapnij pasy. Włącz myślenie”, realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kampanię poprzedziły przeprowadzone przez firmę PBS DGA badania postaw i zwyczajów Polaków, związanych z korzystaniem z pasów bezpieczeństwa.

Wyniki badań wskazują, że polscy kierowcy i pasażerowie siedzący z przodu samochodu w zdecydowanej większości zapinają pasy.

Natomiast pasażerowie jadący z tyłu pojazdu robią to znacznie rzadziej.

  • Około 40% pasażerów podróżujących na tylnej kanapie zapina pasy jedynie czasami, rzadko lub wcale.
  • Aż 13% badanych zadeklarowało, że siedząc na tylnej kanapie samochodu, nigdy nie zapina pasów bezpieczeństwa.
  • Również wiedza o obowiązku zapinania pasów przez pasażerów z tyłu pojazdu okazała się niewielka.

Przekaz kampanii został skupiony na ryzyku, na jakie naraża siebie, kierowcę i współpasażerów osoba, która nie zapina pasów, siedząc na tylnej kanapie samochodu.

Szczegóły Kampani i spoty :

- http://www.krbrd.gov.pl/kampanie/zapnij_pasy_2011.htm

- http://www.youtube.com/watch?v=jlvFtS1q5lk

- http://www.youtube.com/watch?v=OKhuSdQCcFQ&feature=related

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) to międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. KRBRD określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadania KRBRD to proponowanie kierunków polityki państwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zlecanie badań naukowych, inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowanie współpracy zagranicznej oraz działalności edukacyjno-informacyjnej, współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi oraz analizowanie i ocena podejmowanych działań.

 

SPOTY  video udowadniające potrzebę zapinania pasów:

1. http://www.youtube.com/watch?v=4FcuF8tTzFU

2. http://www.youtube.com/watch?v=-ISC3bP6CnU

3. http://www.youtube.com/watch?v=4HSND_LAM5A  - uwaga drastyczne

Liczba odsłon:2103
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2012-10-24 12:14:36
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2012-10-24 11:45:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-10-24 12:13:32